Näringsrik biogödsel som sluter kretsloppet

Biototal Trädgårdsnäring, en förnybar och näringsrik produkt som passar de flesta växter i trädgården och växthuset. Produkten har ett gynnsamt innehåll av både långtidsverkande och snabbverkande kväve, fosfor, kalium samt olika mikronäringsämnen. Genom att använda biogödsel som växtnäring återförs viktiga näringsämnen till jorden. 

Biogödsel är den produkt som blir kvar när matavfall och andra organiska restprodukter används för att producera biogas. I sin tur ger den näring till nya grödor, som ger mat och matavfall till biogasprocessen och vi får ett slutet kretslopp.  

Vår trädgårdsgödsel innehåller även viktiga mineraler och näringsämnen som magnesium, järn, svavel, kobolt, koppar, nickel och zink. Gödseln har hygieniserats genom värmebehandling i 70 °C.

Tillverkas av Tekniska verken i Linköping AB.  

Tips - så gör du för att lyckas

  • Gödsla 1–2 gånger per vecka under tillväxtperioden.
  • Gödsla direkt på jorden intill växten. 
  • Börja gödsla efter att nyplanterade växter hunnit rota sig. 

Så använder du produkten

  • Skaka förpackningen innan användning.  
  • Gödsla antingen direkt på jorden innan vattning eller blanda 0,5 L Biototal Trädgårdsnäring med 10 L vatten i en vattenkanna.
  • Använd produkten utomhus och förvara förpackningen i rumstemperatur.
  • Återanvänd gärna förpackningen eller källsortera den.
  • Använd Biototal Trädgårdsnäring inom en månad.  

Innehållsdeklaration

Kväve - 4,7 g/kg, Fosfor - 0,4 g/kg,
Kalium - 1,0 g/kg, Svavel - 0,3 g/kg,
Torrsubstans - 35 g/kg
Organiskt innehåll - 25 g/kg, pH - 7,8
N:P:K:S - 0,47 : 0,04 : 0,1 : 0,03